Privacy Statement - Vrienden voor het Leven

De online ontmoetingsplek Vrienden voor het Leven wordt beheerd door de Stichting Vrienden voor het Leven. De Stichting is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van deze website, in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van jouw persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Wij hechten groot belang aan je privacy en de beveiliging van je persoonsgegevens. Met dit Privacy Statement willen we je, als lid of bezoeker van de website, graag informeren over ons privacybeleid en onze beveiligingsmaatregelen met betrekking tot je persoonsgegevens. Lees dit Privacy Statement goed door om vertrouwd te raken met ons privacybeleid. Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen.

De definities opgenomen in de Voorwaarden zijn ook van toepassing op dit Privacy Statement.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

  1. Jouw persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect tot jou herleidbaar zijn.
  2. Wij kunnen jouw persoonsgegevens rechtstreeks van jou hebben verkregen, bijvoorbeeld omdat je een Account aanmaakt of omdat je contact met ons opneemt. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook automatisch verzamelen, omdat wij gebruik maken van cookies en andere hulpmiddelen. Zie ons Cookie Overzicht.
  3. Wij kunnen bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens van jou verwerken, omdat jij deze aan ons hebt verstrekt: jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, geloof, telefoonnummer, e-mailadres, toestemming begeleider, naam instelling, hobby's, relatiestatus, of je geïnteresseerd bent in een relatie/vriendschap met een man/vrouw, betaalgegevens, duur van je lidmaatschap, de content (zoals foto's of berichten) die je plaatst en/of verstuurt via Vrienden voor het Leven, alsmede andere gegevens die je aan ons, al dan niet op verzoek, verstrekt, zoals opt-in en opt-out gegevens, nadere details voor je profiel, social media feeds, informatieverzoeken, opmerkingen en gegevens over eventuele klachten.
  4. Ook kunnen anderen informatie over jou aan ons verstrekken, bijvoorbeeld via de Ongewenst Gedrag Knop. Wanneer leden bijvoorbeeld content signaleren die zij als ongepast beschouwen, kunnen zij hiervan melding maken via de Ongewenst Gedrag Knop. Deze melding komt bij ons terecht. Als wij ook menen dat de gemelde content ongewenst is, wordt deze content verwijderd. Bij meldingen over ernstige misdragingen van een lid kunnen wij overgaan tot verwijdering van het gehele profiel en de-activering van je Account. In dit verband verwijzen wij eveneens naar onze Voorwaarden waarin staat in welke gevallen wij kunnen overgaan tot de verwijdering van jouw profiel en de-activering van je Account.
  5. Wij verwerken eveneens bepaalde persoonsgegevens van jouw begeleiders, bijvoorbeeld bij het aanmaken van jouw Account. Het gaat hierbij om gegevens zoals de naam van je begeleider, diens e-mailadres, telefoonnummer, de instelling waar je begeleider werkzaam is, en of er sprake is van een PGB overeenkomst en zorgkantoorbesluit. Van onze websitebezoekers verwerken wij automatisch de volgende soorten gegevens: informatie met betrekking tot het bezoek aan onze website, surfgedrag, gegevens van de gebruikte computer, zoals IP adres, browser specificaties en besturingssysteem en demografische gegevens (op geaggregeerde basis).
 2. Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

  1. Wij verwerken je gegevens zodat je de mogelijkheden van Vrienden voor het Leven volledig kan benutten. Wij zullen jouw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
   1. Het op verantwoorde wijze aanbieden van onze diensten en/of informatie via Vrienden voor het Leven;
   2. Het verifiëren of je in aanmerking komt voor lidmaatschap;
   3. Het uitvoeren van onze Lidmaatschapsovereenkomst met jou (faciliteren van Vrienden voor het Leven);
   4. Het via Vrienden voor het Leven plaatsen en uitwisselen van informatie met andere leden, bijvoorbeeld voor het onderhouden van contacten en organiseren van ontmoetingen;
   5. Het onderhouden van contact. Zo sturen wij je bijvoorbeeld per e-mail een bevestiging van je Account aanvraag, en nemen wij contact met jou of je begeleider op om nadere informatie te verstrekken, of bij eventuele vragen of problemen. Ook kan je je aanmelden voor een nieuwsbrief;
   6. Het analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren van Vrienden voor het Leven;
   7. Intern beheer;
   8. Het verbeteren van onze marketingstrategieën en dienstverlening en het samenstellen van gebruikersstatistieken en andere analyses;
   9. De afhandeling van klachten en geschillen;
   10. Ter voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Over het gebruik van cookies, die in sommige gevallen persoonsgegevens registreren, vind je meer in ons Cookie Overzicht.
 3. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

  1. Jouw profielgegevens zijn (deels) toegankelijk voor andere leden van Vrienden voor het Leven. Hiervoor geef je toestemming door een contactverzoek te verzenden of te accepteren. Jouw contacten kunnen jouw gehele profiel zien. Voor andere leden is slechts een deel van je profiel zichtbaar, namelijk: jouw voornaam, eerste letter van je achternaam, je leeftijd, je geslacht, of je geïnteresseerd bent in een relatie/vriendschap met een man/vrouw, relatiestatus, geloof (als jij daar toestemming voor gegeven hebt), hobby's, en de provincie waar je woont.
  2. Ook kunnen wij, zo nodig, contact opnemen met je begeleider/curator/bewindvoerder en aan hen informatie verschaffen, bijvoorbeeld over begeleiding bij je gebruik van Vrienden voor het Leven en ontmoetingen met andere leden.
  3. Verder hebben wij als beheerder van Vrienden voor het Leven toegang tot je gegevens. Wij kunnen ook derden inschakelen om voor ons (als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) diensten te verrichten in het kader waarvan je persoonsgegevens verwerkt worden. Een voorbeeld hiervan is de hosting en het onderhoud van de website. Deze bewerkers mogen je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in onze opdracht voor de dienstverlening aan ons.
  4. Daarbuiten zullen wij je persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement en de Voorwaarden.
 4. Beveiliging

  Van geen enkel gegevensverkeer over het internet kan gegarandeerd worden dat dit 100% veilig is. Wij zullen er naar streven je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, maar wij kunnen de veiligheid van je gegevens, die je naar ons stuurt of vanaf de website verstuurt, niet 100% garanderen. Zodra wij je persoonsgegevens ontvangen, doen we ons uiterste best om de veiligheid daarvan in onze systemen te verzekeren en om je gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

 5. Contact

  Via je Account kan je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of anderszins aanpassen. Voor al je eventuele vragen of opmerkingen kan je ook contact met ons opnemen:

  Stichting Vrienden voor het Leven
  Buiten Nieuwstraat 59-1
  8261 AR Kampen
  E-mailadres: info@vriendenvoorhetleven.nl
  Twitter account: @vriendenvhl
  Facebook account: facebook.com/vriendenvhl

Laatste update: 7 juni 2013